שו"ת חקרי לב

ספר
חקרי לב
והוא קצת הערות וחקירות אשר העירותי אני בעוניי... יוסף בן לאאמו"ר החכם המרומם כמוהר"ר חיים חזן תנצב"ה

וגדול המזכה להביאו לבית הדפוס צרור המר דודי לי הדר הוא הגביר נבון ומעולה כמהר"ר יצחק ן' עזרא ומגן אבות יהיה בעזרו. כיר"א נדפס פה שאלוניקי יע"א אשר תחת ממשלת אדונינו המלך שולטן עבדול מחמוד יר"ה נגמר ונשלם בחדש אני לדודי ודודי לי

בשנת תושע יהודה וישראל לפ"ק
נוסח השער דפוס קמא שאלוניקי התקמ"ז

אורח חיים-חלק א' הקדמהאבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנבנגנדנהנונזנחנטססאסבסגסדסהסוסזסחסטעעאעבעגעדעהעועזעחעטפפאפבפגפדפהפופזפחפטצצאצבצגצדצהצוצזצחצטקקאקבקגקדקהקוקזקחקטקיקיאקיבקיגקידקטוקטוקטוקטזקיזקיחקיטקכקכאקכבקכגקכדקכהקכוקכזקכחקכטקלקלאקלבקלגקלדקלה


ספר זה לא נשלם עדיין... את/ה מוזמנ/ת להשלים זאת. לכל שאלה ניתן לפנות בדף השיחה