רשב"ם על קהלת ב ג

<< רשב"ם על קהלת • פרק ב
א • ב • ג • ו • ז • ח • ט • 


תרתי בלבי, הייתי תר ודורש בעצמי.

למשוך ביין,להתענג ולשמח עצמי ביין, דוגמת 'ויין ישמח לבב אנוש'.

ולבי נוהג בחכמה, שאין בה עומק שהיא צריכה לעולם, וכן ולאחוז בסכלות כופל לשונו, אבל כי ברוב חכמה שלמעלה היא חכמה עמוקה, שאין בני אדם צריכים לה ואין רגילים בה.

עד אשר אראה, שאיני יודע על איזה דבר לסמוך ללכת בו.

איזה טוב, איזה ענין טוב הוא.

מספר ימי חייהם, בחייהם.