רשב"ם על קהלת ב ט

<< רשב"ם על קהלת • פרק ב
א • ב • ג • ו • ז • ח • ט • 


וגדלתי והוספתי, בעושר לעשות כל המעשים האלה ברוב עשרי וכבודי.

אף חכמתי, וגם חכמה היתה לי, ושתיהן הבל בעיני.

וכל לשון צח של פרשה כי גם אותן שלשה דברים שנתן לו הקב"ה, עושר וחכמה וחיים, הן לפניו להבל, ועושר וחכמה מזכיר במקרא זה שהן הבל, וגם את החיים מזכיר למטה, שנאמר ושנאתי את החיים וגו'.