רשב"ם על קהלת ב א

רשב"ם על קהלת • פרק ב >>
א • ב • ג • ו • ז • ח • ט • 


לכה נא, וכך אמר לי לבי, לכה נא וראה בטוב.

אנסכה, לשון נסיכות וקצינות, אתנהג עצמי בנסיכות של שמחה לשמוע קול שרים וקול שרות, למען אהיה שמח וטוב לב.

בטוב, בשחוק וששון.

הנה גם הוא הבל, גם דבר זה הוא לי להבל, כי מה יתרון לי בשמחה ושחוק.