רש"י על תהלים קמד יב

<< | רש"י על תהליםפרק קמ"ד • פסוק י"ב | >>
ב • ג • ד • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


תהלים קמ"ד, י"ב:

אֲשֶׁ֤ר בָּנֵ֨ינוּ ׀ כִּנְטִעִים֮
  מְגֻדָּלִ֢ים בִּֽנְעוּרֵ֫יהֶ֥ם
בְּנוֹתֵ֥ינוּ כְזָוִיֹּ֑ת
  מְ֝חֻטָּב֗וֹת תַּבְנִ֥ית הֵיכָֽל׃


"אשר בנינו וגו'" - כלומר גם עתה דור זה כשר הוא

"בנינו כנטיעים" - שאין בהם מום כל כך הם מנוקים מעבירה (מצאתי)

"מגדלים בנעוריהם" - בשם טוב זה שהם כנטיעים בנערותם גדלים כל ימיהם ואי אפשר לקיים כל שבח זה אלא בדורו של חזקיהו

"בנותינו" - גבוהות קומה נאה כזויות של בית אבנים שזויות אבן מכוונות כנגד חברתה ועולה למעלה עד שהזויות מיושרות

"מחטבות תבנית היכל" - מהוללות בפי רואיהן ומדמין אותם לתבנית קומת ההיכל ורבותינו פירשו בנותינו כזויות מתמלאות תאוה כזויות מזבח המלאות דם ואינן נבעלות אלא לבעליהן