רש"י על תהלים קמד ד

<< רש"י על תהלים • פרק קמד
ב • ג • ד • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


"ימיו כצל עובר" - שלמה אמר ויעשם כצל (קוהלת י') ולא פירש אם צל דקל או צל כותל שהם קבועים כבר פי' אביו כצל עובר צלו של עוף הפורח