רש"י על תהלים קכד ג

| רש"י על תהליםפרק קכ"ד • פסוק ג' | >>
ג • ד • ז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"בחרות אפם בנו" - כשחרה אפם בנו

"בחרות" - כמו בעשות