רש"י על תהלים קכד ז

| רש"י על תהליםפרק קכ"ד • פסוק ז' |
ג • ד • ז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"נפשינו נמלטה" - מהם כצפור אשר נמלטה מפח יוקשים