רש"י על תהלים קכד


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בחרות אפם בנו" - כשחרה אפם בנו "בחרות" - כמו בעשות

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נחלה" - לשון חולי

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נפשינו נמלטה" - מהם כצפור אשר נמלטה מפח יוקשים