רש"י על תהלים קכד


פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בחרות אפם בנו" - כשחרה אפם בנו

"בחרות" - כמו בעשות

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נחלה" - לשון חולי

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נפשינו נמלטה" - מהם כצפור אשר נמלטה מפח יוקשים