רש"י על תהלים קיט קכז

<< רש"י על תהלים • פרק קיט >>
ג • ה • יא • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כח • ל • לג • לח • לט • מא • מג • מה • מט • נב • נה • נו • נז • נח • נט • סא • סז • סט • עא • עד • עה • עח • עט • פא • פב • פג • פד • פה • פו • פז • צו • צח • צט • קא • קג • קה • קז • קח • קט • קיב • קיג • קכ • קכב • קכג • קכו • קכז • קכח • קכט • קל • קלא • קלד • קלט • קמא • קמח • קנ • קנא • קנב • קס • קסב • קסד • קסו • קסח • קסט • קעא • קעב • 


"על כן אהבתי" - על אשר אהבתי מצותיך ראוי לך ללמדני עת רצון ומה אעשה לך ותרצני יש על כן הרבה שפתרונו על אשר כמו כי על כן ראיתי פניך (בראשית ל"ג) כי על כן ידעת חנותינו (במדבר י) על כן יתרה עשה (ישעיהו טו)