רש"י על תהלים קיט יט

<< | רש"י על תהליםפרק קי"ט • פסוק י"ט | >>
ג • ה • יא • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כח • ל • לג • לח • לט • מא • מג • מה • מט • נב • נה • נו • נז • נח • נט • סא • סז • סט • עא • עד • עה • עח • עט • פא • פב • פג • פד • פה • פו • פז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"גר אנכי בארץ" - ימים מועטים

"אל תסתר ממני" - מצותך הנעלמות שאוכל לקיימם שאם לא עכשיו אימתי