רש"י על תהלים קיג ט

רש"י על תהלים • פרק קיג
ה • ט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"עקרת הבית" - ציון שהיא כעקרה יושיבנה

"אם הבנים שמחה" - כי חלה גם ילדה ציון את בניה (ישעיהו סו)