רש"י על תהלים קיג


פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי כה' אלהינו" - בשמים ובארץ שהוא מגביהי לשבת ומשפיל לראות מגביהי משפילי מקימי להושיבי מושיבי כלם יו"ד יתירה בהם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עקרת הבית" - ציון שהיא כעקרה יושיבנה

"אם הבנים שמחה" - כי חלה גם ילדה ציון את בניה (ישעיהו סו)