רש"י על תהלים קיב ז

| רש"י על תהליםפרק קי"ב • פסוק ז' | >>
ב • ד • ה • ז • ח • י • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"נכון לבו" - נאמן לבו ליוצרו