רש"י על תהלים קיא ח

| רש"י על תהליםפרק קי"א • פסוק ח' |
א • ד • ה • ח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"סמוכים" - הם פקודיו על סמך עז מחוזקין בעונשין ואזהרות והפרשיות קבועות זו על זו כסדר ולדרוש וזהו שאמר שלמה שוקיו עמודי שש וגו' (שיר השירים ה')