רש"י על תהלים קיא ד

רש"י על תהלים • פרק קיא >>
א • ד • ה • ח • 


"זכר עשה" - קבע לישראל שבתות ומועדים ומצות שנאמרו בהם וזכרת כי היית במצרים (דברים ט"ו) לפי שהוא חנון ורחום על בניו וחפץ להצדיקם