רש"י על תהלים קיא ה

<< רש"י על תהלים • פרק קיא
א • ד • ה • ח • 


"טרף נתן" - מזון