רש"י על תהלים קד יח

"הרים הגבוהים" - ברא ליעלים

"מחסה" - כל לשון מחסה לשון צל ומחבא שאדם מתכסה שם מן הזרם ומן המטר אבר"י בלע"ז