רש"י על תהלים קד טו

רש"י על תהלים • פרק קד >>
ב • ד • ו • ז • ט • יב • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כד • כה • כו • כט • ל • לב • לג • לה • 


"ויין" - אשר ישמח לבב אנוש גם אותו יוציא מן הארץ

"ושמן" - להצהיל בו פנים

"ולחם" - אשר לב אנוש יסעד