רש"י על תהלים צ יז

רש"י על תהלים • פרק צ
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • 


"ויהי נועם ה' אלהינו" - שכינתו ותנחומיו

"ומעשה ידינו כוננה עלינו" - לשון תחינה הוא כוננה כמו שמרה שפטה

"כוננהו" - כונן אותו ושני פעמים ומעשה ידינו כוננהו אחת על מלאכת המשכן שבירכן לישראל והתפלל שתשרה שכינה במעשה ידיהם במשכן ואחת שתהא ברכה במעשה ידיהם