רש"י על תהלים צ ג

<< רש"י על תהלים • פרק צ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • 


"תשב אנוש עד דכא" - מביא אתה יסורין על האדם עד שאתה מחזירו להיות תשוש כח וקרוב למות ותאמר לו ביסורין שובו בני אדם מדרככם הרעים