רש"י על תהלים צ יד

<< רש"י על תהלים • פרק צ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • 


"שבענו בבקר חסדך" - ביום הגאולה והתשועה שהוא בקר לליל הצרה והאנחה והחשיכה

"ונרננה ונשמחה בכל ימינו" - כלומר בכל הצרות שעברו עלינו בימינו אלה