רש"י על תהלים צה ז

<< רש"י על תהלים • פרק צה
ד • ו • ז • ט • י • יא • 


"היום" - בעולם הזה אם בקולו תשמעו