רש"י על תהלים פ ט

<< רש"י על תהלים • פרק פ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • 


"גפן ממצרים תסיע וגו'" - חזר ורמז על גלות כתיים גפן ישראל אשר הסעת ממצרים עקרת משם כמו (איוב י"ט) ויסע כעץ תקותי ואח"כ גרשת שבעה גוים ונטעתם בארצם