רש"י על תהלים פ יד

<< רש"י על תהלים • פרק פ
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • 


"יכרסמנה חזיר מיער" - כמו שדה שקרסמוה נמלים בלשון משנה והוא ל' נתיקה

"מיער" - העי"ן תלויה (וכאילו נכתב באל"ף) זכו ישראל הרי עשו אויבם כחית היאור שאין להם כח לעלות ביבשה ובזמן שהפורענות נגזר עליהם מתגבר כחית היער שהיא משחתת והורגת וחזיר מיער הוא עמלק כמו דכתיב (בדנייאל ז') אכלה ומדקה ושארה ברגלה רפסה ויש לו (לחזיר) מקצת סימני טהרה אף עמלק יש לו זכות אבות

"וזיז שדי" - כל רמש השדה ולשון זיז שהוא זז ממקומו והולך

"ירענה" - רועה עליה וענפיה ואוכלן