רש"י על תהלים סד ז

<< רש"י על תהלים • פרק סד >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • 


"יחפשו עולות" - מבקשים עלילות כמו שנאמר (שם) הוו בעין עילה השכחה לדנייאל

"טמנו" - בלבם ולא גילו דעתם את חפש העלילה המחופש על ידם וקרב מחשבותם עומק לבם

"וקרב איש" - איש מהם כל אחד ואחד טמן מחשבתו