רש"י על תהלים סד ה

"לירות במסתרים תם" - יורוהו בחציהם