רש"י על תהלים נא ח

<< רש"י על תהלים • פרק נא >>
ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • 


"הן אמת חפצת בטחות" - והריני מודה על האמת כי חטאתי

"בטוחות" - אלו כליות שהן חלקות ומנחם חברו עם כמטחוי קשת (בראשית כ"א) וכן מי שת בטוחות חכמה (איוב ל"ח) פתרונו לשון משך כי כאשר יש לקשת משך כן יש משך לדעת (סא"א)

"ובסתום חכמה תודיעני" - ובלב שהוא סתום הודעתני חכמה להתודות