רש"י על תהלים מה יד

<< רש"י על תהלים • פרק מה >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • 


"כל כבודה בת מלך פנימה וגו'" - אותם שכל כבוד תלוי בהם והם כנסיות של מלך אשר נהגו עצמם בצניעות עתה בגדיהם חשובים ממשבצות זהב של כהנים גדולים משבצות קאטונ"ש בלע"ז