רש"י על תהלים מה ד

רש"י על תהלים • פרק מה >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • 


"חגור חרבך על ירך" - להלחם מלחמתה של תורה והוא הודך והוא הדרך