רש"י על תהלים מה יז

רש"י על תהלים • פרק מה >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • 


"תחת אבותיך וגו'" - לכל אחד מישראל אמר