רש"י על תהלים לז כה

<< רש"י על תהלים • פרק לז >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ט • י • יב • יד • טז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • ל • לא • לה • לז • 


"נער הייתי" - פסוק זה שר העולם אמרו דאילו דוד לא קשיש כולי האי