רש"י על תהלים לז ב

"ימלו" - שרו"נט טראנקיי"ץ בלע"ז ל' כריתה