רש"י על תהלים לז לא

<< רש"י על תהלים • פרק לז
א • ב • ג • ד • ה • ז • ט • י • יב • יד • טז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • ל • לא • לה • לז • 


"לא תמעד אשוריו" - לא יחליקו צעדיו