רש"י על תהלים לה י

<< רש"י על תהלים • פרק לה >>
א • ג • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כג • 


"כל עצמותי" - יקלסוך על כך כי עתה