רש"י על תהלים לה א

"ריבה ה' את יריבי" - עשה מריבה עם אותם שעושים מריבה עמי

"לחם" - לשון מלחמה וכן לוחמי הלחם עם הנלחמים עמו