רש"י על תהלים כט א

<< רש"י על תהלים • פרק כט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 


"הבו לה'" - הכינו לה' והכינו לו אתם בני אילי הארץ מכאן שאומרים אבות ומנחם חבר הבו לשון נתינה אלים שרים (סא"א)

"הבו לה' כבוד ועוז" - מכאן שאומרים גבורות