רש"י על תהלים כט ט

<< | רש"י על תהליםפרק כ"ט • פסוק ט' |
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


תהלים כ"ט, ט':

ק֤וֹל יְהֹוָ֨ה ׀ יְחוֹלֵ֣ל אַיָּלוֹת֮
  וַֽיֶּחֱשֹׂ֢ף יְעָ֫ר֥וֹת
    וּבְהֵיכָל֑וֹ
    כֻּ֝לּ֗וֹ אֹמֵ֥ר כָּבֽוֹד׃


"קול ה' יחולל אילות" - יפחיד ויחיל לעתיד את הרשעים שה' עומדות עכשיו בחוזק כאילות כענין שנאמר (לעיל יח) משוה רגלי כאילות א"ר פנחס כאילים אין כתיב כאן אלא כאילות כנקבות שרגלי הנקיבות עומדות יותר מן הזכרים ל"א יחולל קריא"ה בלע"ז כמו לפני גבעות חוללתי (משלי ח') (סא"א)

"ויחשוף יערות" - כמו מחשוף הלבן (בראשית ל') יקלף עצי היער כלומר יפשוט מכבודם המשולים כעצי היער אשר כגובה ארזים גובהו

"ובהיכלו" - שיבנה כולו אומר כבוד הכל יקלסוהו שם ויאמרו ה' למבול ישב בגדולתו יחידי וגם עתה וישב ה' לבדו מלך לעולם והאלילים כליל יחלוף אבל לעמו יתן עוז וברכת שלום ורבותינו דרשוהו במתן תורה שנתפחדו ונתבהלו האומות ובאו להם אצל בלעם ואמרו לו מה קול ההמון ששמענו שמא מבול הוא בא להביא לעולם אמר להם כבר נשבע שלא יביא מבול אלא קול הממון ששמעתם הקב"ה נותן תורה לעמו