רש"י על תהלים יא ב

<< רש"י על תהלים • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • 


"כי הנה הרשעים" - דואג ודלטורי הדור המטילין איבה ביני ובין שאול

"ידרכון" - לשון דריכה נופל בקשת שכשהוא חזק צריך ליתן רגלו עליו כשרוצה לנטותו

"קשת" - לשונם ידרכו קשתם שקר

"כוננו חצם על יתר" - הקשת קורד"א דאר"ק בלע"ז

"לירות" - אהגיט"ר בלע"ז

"במו אפל" - במסתר

"לישרי לב" - דוד וכהני נוב