רש"י על תהלים יא ה

<< רש"י על תהלים • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • 


"ה' צדיק יבחן" - ואם מפני שאני לוקה ונרדף על ידכם אתם מתהללים לאמר אלהים עזבו (לקמן עא) לא כן הוא אך כן מדתו של הקב"ה לייסר ולנסות הצדיקים ולא את הרשעים הפשתני הזה כל זמן שיודע שפשתנו יפה הוא מקיש עליה וכשאינו יפה הוא ממעט בכתישה לפי שמתנתקת

"שנאה נפשו" - ומצניע לו את גמול עונותיו לעולם ארוך ואז ימטר עליהם בגיהנם