רש"י על תהלים יא ד

<< רש"י על תהלים • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • 


"ה' בהיכל קדשו" - הרואה ובוחן מעשיהם ואע"פ שבשמים כסאו גבוה עיניו יחזו אתכם בארץ