רש"י על שמות ל כה

<< רש"י על שמות • פרק ל >>
א • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כט • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • 


"רקח מרקחת" - רקח שם דבר הוא והטעם מוכיח שהוא למעלה והרי הוא כמו רקע רגע ואינו כמו (ישעיהו נא) רוגע הים וכמו (שם מב) רוקע הארץ שהטעם למטה וכל דבר המעורב בחבירו עד שזה קופח מזה או ריח או טעם קרוי מרקחת

"רקח מרקחת" - רקח העשוי ע"י אומנות ותערובות

"מעשה רוקח" - שם האומן בדבר