רש"י על שמות ל כ

<< רש"י על שמות • פרק ל >>
א • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כט • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"בבאם אל אהל מועד" - (ת"כ פ' שמיני זבחים יט) להקטיר שחרית ובין הערבים קטורת או להזות מדם פר כהן המשיח ושעירי ע"א

"ולא ימותו" - הא אם לא ירחצו ימותו שבתורה נאמרו כללות ומכלל לאו אתה שומע הן

"אל המזבח" - החיצון שאין כאן ביאת אהל מועד אלא בחצר