רש"י על שמות ל ט

<< רש"י על שמות • פרק ל >>
א • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כט • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"לא תעלו עליו" - על מזבח זה

"קטרת זרה" - שום קטורת של נדבה כולן זרות לו חוץ מזו

"ועולה ומנחה" - ולא עולה ומנחה עולה של בהמה ועוף ומנחה היא של לחם