רש"י על שמות ל י

<< רש"י על שמות • פרק ל
א • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כט • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"וכפר אהרן" - מתן דמים

"אחת בשנה" - ביום הכפורים הוא שנא' באחרי מות (ויקרא יז) ויצא אל המזבח אשר לפני ה' וכפר עליו

"חטאת הכפורים" - הם פר ושעיר של יום הכפורים המכפרים על טומאת מקדש וקדשיו

"קדש קדשים" - המזבח מקודש לדברים הללו בלבד ולא לעבודה אחרת חסלת פרשת תצוה