רש"י על שמות לו ז

<< רש"י על שמות • פרק לו
ה • ו • ז • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"והמלאכה היתה דים לכל המלאכה" - ומלאכת ההבאה היתה דים של עושי המשכן לכל המלאכה של משכן לעשות אותה ולהותר

"והותר" - כמו (שמות ח) והכבד את לבו (מ"ב ג) והכות את מואב