רש"י על שמות לו ו

<< רש"י על שמות • פרק לו >>
ה • ו • ז • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ויכלא" - לשון מניעה