רש"י על שמות לו ה

רש"י על שמות • פרק לו >>
ה • ו • ז • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"מדי העבדה" - יותר מכדי צורך העבודה