רש"י על שמות כו יב

| רש"י על שמותפרק כ"ו • פסוק י"ב | >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כב • כג • כד • כה • כו • כט • ל • לא • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"וסרח העדף ביריעת האהל" - על יריעות המשכן יריעות האהל הן העליונות של עזים שקרויים אהל כמו שנא' בהן לאהל על המשכן וכל אהל האמור בהן אינו אלא לשון גג שמאהילות ומסככות על התחתונות והן היו עודפות על התחתונות חצי היריעה למערב שהחצי של יריעה אחת עשרה היתירה היה נכפל אל מול פני האהל נשארו שתי אמות רוחב חציה עודף על רוחב התחתונות

"תסרח על אחרי המשכן" - לכסות שתי אמות שהיו מגולות בקרשים

"אחורי המשכן" - הוא צד מערבי לפי שהפתח במזרח שהן פניו וצפון ודרום קרויין צדדין לימין ולשמאל