רש"י על שמות כו טז

<< רש"י על שמות • פרק כו >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כב • כג • כד • כה • כו • כט • ל • לא • לה • לו • 


"עשר אמות ארך הקרש" - למדנו גבהו של משכן עשר אמות

"ואמה וחצי האמה רחב" - למדנו ארכו של משכן לכ' קרשים שהיו בצפון ובדרום מן המזרח למערב ל' אמה